Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Medarbeidersamtale Godkjent 7.6 (Mindre endring) Bente Bakken 24 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 9.2 Lise M. Konow Linnerud 24 Dager siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 1.5 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 24 Dager siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 24 Dager siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anette Knutsen 24 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 24 Dager siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 24 Dager siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 24 Dager siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 23 Dager siden
Juridisk bistand Godkjent 2.5 Jorunn Wessel 23 Dager siden
Leseplasser og datasaler - Dragvoll Godkjent 6.5 Anna Kittel 23 Dager siden
Bestille flyreise Godkjent 8.3 (Mindre endring) Tina Husby Aune 23 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 23 Dager siden
Programfarm med iPad og iPhone Godkjent 4.5 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 23 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 22 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.2 Hanne Strypet 22 Dager siden
Regnskap - kostnadssted Godkjent 25.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 22 Dager siden
Studentprest Godkjent 3.4 Ann-Kristin Haram Maridal 22 Dager siden
Råd og utvalg i Gjøvik Godkjent 2.9 Lise M. Konow Linnerud 22 Dager siden
Leseplasser og datasaler - Kalvskinnet Godkjent 3.1 Svanhild Reitan Lande 22 Dager siden