Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Reiseregning for ikke-ansatte Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.1 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Eksportere arbeidsavtale fra ePhorte Outlook Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.1 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Rutiner ved for høy innetemperatur ved HF Godkjent 1.0 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
HMS ved HF Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Forsikringer Godkjent 4.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Ferie - spørsmål og svar Godkjent 15.5 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
EVU-prosjekt i Maconomy Godkjent 6.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.8 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 5.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Finne kilder Godkjent 26.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden