Alle sider

Status Revisjon Bruker  
ePhorte - Endre passord i Importsentralen Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
HR ved IE Godkjent 4.0 Therese Mjøen 1 Måned siden
ePhorte - Fordele kopier Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Importere arbeidsavtale og sende til ØK-TJEN Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Importere filer fra disk Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Knytte sammen utgående svar med inngående brev Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Sammenstille dokumenter i en sak til en fil Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Sende kopi med epost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Sette inn vedlegg fra en annen journalpost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.4 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Eksamensoppgaver - Lærerutdanning Godkjent 4.9 Monika S. Nyhagen 1 Måned siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte Outlook Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Få tilgang til ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Opprette saksmappe i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Opprette utgående dokument i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Eksportere og arkivere e-post i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Reinstallasjon av ePhorte Outlook etter utrulling av Office 365 Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Registrer e-post fra Outlook direkte til arkiv Ephorte Godkjent 4.5 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden