Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lage godt innhold på nett Godkjent 6.7 Harald Bruland 1 Måned siden
Lenking på wikiside Godkjent 3.4 Harald Bruland 1 Måned siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 36.7 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Måned siden
Emneplanlegging på nett Godkjent 6.8 Erik Ingve Langbakk 1 Måned siden
Spørreundersøkelser Godkjent 3.1 Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Søknadsfrister for utenlandsstudier Godkjent 7.9 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Lag utfyllbare skjema Godkjent 3.4 Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Nyheter på nett Godkjent 3.0 Harald Bruland 1 Måned siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 5.8 Harald Bruland 1 Måned siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.2 Therese Mjøen 1 Måned siden
Ny wikiside Godkjent 4.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Bedømmelseskomite for doktorgrad på Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.1 Andrea Hegdahl Tiltnes 1 Måned siden
HMS-koordinatorer Godkjent 18.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Person-portlet i Liferay Godkjent 3.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Ansattlister Godkjent 8.8 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 28.1 Jens Petter Nygård 1 Måned siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Eksamen for informasjonsbehandling - IDI Godkjent 1.7 Ingrid Island 1 Måned siden