Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 1 Måned siden
STATA Godkjent 4.9 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver Godkjent 4.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Utenlandsopphold for studenter ved IKP Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.3 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Studentweb Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 Måned siden
Rutiner og instrukser for bruk av laboratorier INH Godkjent 1.8 Brynjar Fredus Svarva 1 Måned siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Cape Town Godkjent 1.8 Jannicke Gjølme Eriksen 1 Måned siden
Krysspublisere innhold Godkjent 1.3 Bjørg Danielsen 1 Måned siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.2 (Mindre endring) Sølvi Seljeflot 1 Måned siden
Bruke Skype for Business-møterom Godkjent 2.0 (Mindre endring) Magnar Hole 1 Måned siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.3 (Mindre endring) Tonje Faanes 29 Dager siden
Personvern - kontaktpersoner Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tonje Faanes 29 Dager siden
Personvern og GDPR Godkjent 7.1 (Mindre endring) Tonje Faanes 29 Dager siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.6 (Mindre endring) Tonje Faanes 29 Dager siden
Elbil - parkering og lading Godkjent 7.6 (Mindre endring) Trond Øyum 29 Dager siden
Parkeringsregler på NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Trond Øyum 29 Dager siden