Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 2.3 Rune Haugen 1 Måned siden
Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU Godkjent 6.6 Monika S. Nyhagen 1 Måned siden
Melde personskade Godkjent 2.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Ephorte brukerveiledning Godkjent 10.5 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Equal Opportunities Committee at IBI Godkjent 3.7 Louis Hunninck 1 Måned siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.0 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Dine nettsted i Liferay Godkjent 1.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Likestillingskomite ved IBI Godkjent 3.6 Louis Hunninck 1 Måned siden
Topspin Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Programvareoversikt Godkjent 47.4 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 1 Måned siden
Studieplanrevisjon - for studieprogramleder Godkjent 3.8 Ada Aligiai 1 Måned siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 1 Måned siden
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 5.2 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 1 Måned siden
Tilgang til Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 1.3 Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.1 (Mindre endring) Runa Nilssen 1 Måned siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden