Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.5 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Timeregistrering og godkjenning i iAccess Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Timeregistrering i Maconomy-portalen Godkjent 6.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 6.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Godkjent 3.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 3.2 Rune Haugen 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Elgeseter Godkjent 2.0 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 1 Måned siden
Skatt og utenlandsopphold Godkjent 6.8 Felix Seifert 1 Måned siden
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Valg av studieretning og hovedprofil ved datateknologi - IDI Godkjent 5.2 Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
Praktisk informasjon - for eksamensvakter Godkjent 1.3 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 40.5 Per Henning 1 Måned siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 1 Måned siden
Trening for ansatte NTNU i Ålesund Godkjent 6.6 Linda Mentzoni Granmo 1 Måned siden