Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.5 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.3 Gunnhild Oftedal 1 Måned siden
Kurs og opplæring i Liferay Godkjent 2.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Flipped classroom i undervisning Godkjent 5.5 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Måned siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.4 Renate Lillian Johansen 1 Måned siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 6.7 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Måned siden
Læringsstøtte - kontaktpersoner Godkjent 6.7 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Måned siden
Bruke multimedia i undervisningen Godkjent 4.4 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Måned siden
Renhold - ergonomi Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Legg til artikkel i Liferay Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Utskriftskvote for studenter Godkjent 4.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 1 Måned siden
Synchro Pro Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Legge til tekst i Liferay Godkjent 2.4 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 2.3 Rune Haugen 1 Måned siden
Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU Godkjent 6.6 Monika S. Nyhagen 1 Måned siden
Melde personskade Godkjent 2.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Equal Opportunities Committee at IBI Godkjent 3.7 Louis Hunninck 1 Måned siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.0 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.7 Anette Knutsen 1 Måned siden