Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.5 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Sibelius Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 1 Måned siden
Nettbutikk Godkjent 5.9 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
NICE-1 Godkjent 3.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Støtte til studentformål ved IMF Godkjent 2.7 Stian Tamlagsrønning 1 Måned siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.2 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Ephorte - kodeoversikt Godkjent 2.9 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Visum Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Barnehage og skole ved utenlandsopphold Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 1 Måned siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Malawi Godkjent 1.2 Kristina Jones 1 Måned siden
Utveksling for medisinstudenter - Muhumbili University of Health and Allied Sciences School of Medicine - MUHAS Godkjent 1.9 Kristina Jones 1 Måned siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Feedback og digital feedback Godkjent 2.2 Silje Belsvik Taftø 1 Måned siden
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Leiestedsbelastning i prosjekt Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Leiested Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.4 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Installere NTNU-skriver i Mac OSX Godkjent 14.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 1 Måned siden