Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Medarbeiders dødsfall Godkjent 5.9 Jakobe Olea T. H. Juul 1 Måned siden
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Vaksine Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Beredskap - varslingsliste Godkjent 7.1 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 Måned siden
Lage presentasjon Godkjent 15.2 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Digital sykmelding Godkjent 4.9 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Måned siden
Ekstra leseplasser i eksamensperioden Godkjent 6.0 Anna Kittel 1 Måned siden
Extra study halls during the exam period Godkjent 3.6 Anna Kittel 1 Måned siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Kjøp av konsulenttjenester Godkjent 2.6 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Merkantile forhold Godkjent 2.0 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Måned siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Måned siden
Utveksling for medisinstudenter - Nagoya University Godkjent 2.4 Jannicke Gjølme Eriksen 1 Måned siden
Innovative læringsarealer Godkjent 10.9 Anna Kittel 1 Måned siden