Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 1 Måned siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Timeregistrering for NTNU IT Godkjent 5.3 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 5.9 Frode Fossvold-Jørum 1 Måned siden
Avanserte widgeter for spesielle behov i Liferay Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
GISLINE Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Sikkerhet på mobile enheter Godkjent 3.4 Vebjørn Slyngstadli 1 Måned siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 18.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
FS - Registrere sensorkommisjoner i FS Godkjent 2.6 Anette Knutsen 1 Måned siden
FS - Kontroll av forkunnskapskrav Godkjent 3.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
FS - Registrere begrunnelse for karakter Godkjent 1.9 Anette Knutsen 1 Måned siden
PitStop Pro Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden