Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Tjenestekatalog for IT - ved Vitenskapsmuseet Godkjent 1.1 Even Hauge Juberg 4 År siden
Variasjon i arbeidsdagen Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Sekson for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Roger W. J. Alterskjær 4 År siden
LOSAM for Utdanning og læringskvalitet 2014 Godkjent 3.6 Thomas Andersen 4 År siden
Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie Godkjent 2.2 Anders Nese 4 År siden
Innsamlingsprotokoll for vevsprøver til DNA analyse Godkjent 1.4 Anders Nese 4 År siden
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 4 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Bruke Linux på NTNU Godkjent 2.7 Christine Anne Sætre 4 År siden
Logge på med terminalklient Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 4 År siden
Software on the Software Farm - Programvare på programfarm Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 4 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Innkalling 2015-10-29.pdf (25k), Godkjent 1.0 Anne Kristin Bratseth 4 År siden
Parker og utearealer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden