Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer for park - transport og post Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Hjelp til referansehåndtering Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Hjelp til litteratursøk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Retningslinjer for Byggsikring Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Håndtering av asbestholdig materiale Godkjent 2.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Blodsøl oppkast og avføring Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Håndtering av lysrør og sparepære Godkjent 2.2 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Eksamensplaner - Gjøvik Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Byggsikring og vakthold på campus Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Saksbehandling i Lydia - håndverkstjenester og byggsikring Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Sikringsskifte og støvsuging i sikringsskap og tavler Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Renhold av forsøksdyravdelinger Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Jordfeilsøking Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA for bygningsansvarlig Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling av tiltak i LYDIA for arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden