Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Skaffe forskningsdeltakere til helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Sluttmelding til REK Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Studier med støtte - SMS Godkjent 1.5 Beate Nordeng 3 År siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Prosjektleders forksningsansvarliges og prosjektmedarbeiders ansvar i helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 3 År siden
Utenlandsstudier i Israel Godkjent 2.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Om forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Gjennomføring av forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Om forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.1 Kristina Jones 2 År siden
Ansvar og plikter i helseforskning - prosjekteder - forskningsansvarlig - prosjektmedarbeider Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 År siden
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 År siden
Undervisningstrender Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
HMS ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Flytting til NTNUs e-postløsning Godkjent 9.0 Christine Anne Sætre 2 År siden