Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lag en fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Stillingsannonse Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Kostnadsfordeling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 År siden
Spesielle tilfeller ved reise Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 År siden
Hvem gjør hva i doktorgradsløpet Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Oppstartskurs for doktorgradskandidater Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avslutningsfasen Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Fraværsmelding i Outlook Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 8 År siden
Epost på Webmail Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 8 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Parkering for ansatte - Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Utskrift på AB-fakultetet Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Godkjenne abonnenter i Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 7 År siden
NAG Fortran-kompilator Godkjent 1.2 Jon-Arne Pedersen 7 År siden
Vindusvask Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 År siden
Psykiske problemer Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Transport og parkering Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Installasjon av SPSS Godkjent 1.0 Jon-Arne Pedersen 7 År siden
Psykiske lidelser Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Installasjonsveiledning for Clue Godkjent 1.0 Jon-Arne Pedersen 7 År siden
Forskningsutvalget – Høst 2012 Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden Flytt til søppelkassen
Søk om alderspensjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Melde skade Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Håndtering av humant materiale - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 År siden
Stipend gjennom Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Forhåndsgodkjenning av fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Opprette ny utskriftskø på printhost Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 7 År siden
Stipend fra NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Eduroam på Android Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 7 År siden
Innkjøp - for bestillere Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 År siden