Alle sider

Status Revisjon Bruker  
7-zip Godkjent 2.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 29 Dager siden
20-sim Godkjent 2.8 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Årsplaner MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kristina Jones 9 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 27 Dager siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden Flytt til søppelkassen
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 År siden Flytt til søppelkassen
Åpne og pakke zip-filer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Å bygge en ny enhet - for ledere Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Økonomiskolen Godkjent 3.1 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.7 Nina Kotte 12 Måneder siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 2.3 Rune Haugen 15 Dager siden
Økonomisk støtte til studentarrangement Godkjent 2.0 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.3 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
X-win 32 Godkjent 4.7 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Written examination off campus Godkjent 2.2 Marte Helene Foss 2 År siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Måneder siden
Wonderware Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
WinSCP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
Wikisider - Confluence Godkjent 2.2 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Wikipedia Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Måneder siden
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Godkjent 11.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
Widget i Liferay - hva er det Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 5 Måneder siden
Webstatistikk Godkjent 6.2 Christine Anne Sætre 9 Måneder siden
Webinnholdsvisning i Liferay Godkjent 4.7 Jorunn Wessel 9 Dager siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 9 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
VPN på Iphone og Ipad Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 9 Måneder siden
VPN på Android Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Vortex Studio Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
VLC Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Vitnemål Godkjent 6.0 Anette Knutsen 1 Måned siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.3 Christen Torvik 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.1 Roger Skjelbakken 8 Måneder siden