Alle sider

Status Revisjon Bruker  
7-zip Godkjent 2.2 Jan Ole Waagen 1 År siden
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
20-sim Godkjent 2.9 Jan Ole Waagen 8 Dager siden
Årsplaner MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 7 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 11 Måneder siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden Flytt til søppelkassen
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 År siden Flytt til søppelkassen
Åpne og pakke zip-filer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Økonomiskolen Godkjent 3.1 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.9 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 3.0 Rune Haugen 1 Måned siden
Økonomisk støtte til studentarrangement Godkjent 2.0 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 3 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 4 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 1 År siden
Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Zoom videoundervisning Godkjent 3.7 Fredrik Haugdal 27 Dager siden
Zoom - slik sikrer du møtet ditt Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Zoom - sikkerhet Godkjent 2.3 Fredrik Haugdal 2 Dager siden
Zoom - oppgradering Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Dag siden
Zoom - last ned og installer Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 20 Dager siden
X-win 32 Godkjent 4.7 Jan Ole Waagen 1 År siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Written examination off campus Godkjent 2.2 Marte Helene Foss 2 År siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Wonderware Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 1 År siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 År siden
WinSCP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
Wikisider - Confluence Godkjent 2.2 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Wikipedia Godkjent 1.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Godkjent 11.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 År siden
Widget i Liferay - hva er det Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 1 År siden
Webstatistikk Godkjent 6.2 Christine Anne Sætre 1 År siden
Webinnholdsvisning i Liferay Godkjent 4.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 16 Dager siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 1 År siden
VPN på Iphone og Ipad Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
VPN på Android Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 2 Måneder siden
VLC Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Vitnemål Godkjent 6.2 Anette Knutsen 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.4 Roger Skjelbakken 4 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 6 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.5 Christen Torvik 2 Måneder siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.7 Frid Kvalpskarmo Hansen 2 Måneder siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.3 Roger Skjelbakken 14 Dager siden
Vitenskapsmuseets beredskapsplan Godkjent 2.4 Morten Sylvester 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Sekson for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Roger W. J. Alterskjær 4 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 101.8 (Mindre endring) Aud Marit Lervik 19 Timer siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.8 Geir Furhovden 2 Måneder siden
Vitenskapsmuseet - LOSAM - arkiv Godkjent 3.4 Thomas Andersen 4 År siden
Vitenskapsmuseet - LOSAM Godkjent 10.9 Christen Torvik 4 Måneder siden
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet - Arkiv Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 År siden
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet Godkjent 9.5 Geir Furhovden 10 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.8 Morten Sylvester 22 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for digital deling Godkjent 1.2 Roger W. J. Alterskjær 2 År siden
Visum til utenlandsstudier Godkjent 3.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Visum Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden