Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styre råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Studieveiledning Godkjent 8.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.4 Kristina Jones 19 Dager siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 24.5 Sara Ylva Louise Edin 12 Dager siden
Studieveiledere ved fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Studieveiledere hos Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Studieveiledere - ØK Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 6 Måneder siden
Studieveiledere - IE Godkjent 35.4 Therese Mjøen 11 Dager siden
Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 3.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 7 Måneder siden
Studieutvalget ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IES Godkjent 1.8 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studierett Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden