Alle sider

Status Revisjon Bruker  
LOS-tjenesten - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
LOSAM for Utdanning 2016 Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM for Utdanning 2015 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2016 Godkjent 7.9 Unni Merete Salminen 1 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2015 Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2014 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
LOSAM for Utdanning og læringskvalitet 2014 Godkjent 3.6 Thomas Andersen 4 År siden
LOSAM for Utdanning og læringskvalitet 2011-2013 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
LOSAM for Utdanning og læringskvalitet 2011-2012 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 5 År siden
LOSAM for Utdanning og læringskvalitet Godkjent 1.0 Dagfinn Refseth 6 År siden
LOSAM for Utdanning Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 4 Dager siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 12.6 Rune Haugen 3 Dager siden
LOSAM for organisasjon - nyskaping - forskning Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.9 Unni Merete Salminen 1 Måned siden
LOSAM - Økonomi og eiendom Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 28.1 Jens Petter Nygård 2 Måneder siden
LOSAM - Rektors staber og organisasjon Godkjent 1.0 Tone Kvenild 5 År siden
LOSAM - NV-fakultetet Godkjent 8.3 Per Henning 16 Dager siden