Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Lærlinger og lærekandidater ved NTNU Godkjent 1.9 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Læringstreff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Læringsstøtteapparat ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Læringsstøtte - kontaktpersoner Godkjent 6.7 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden
Læringsmåldatabasen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.7 Anne Sølberg Ellingsen 2 Dager siden
Læringsmiljøutvalget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 2 Måneder siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.1 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Læremiddelbank ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
LTspice IV Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lover og reglementer Godkjent 3.5 Felix Seifert 2 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
LOS-tjenesten - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden