Alle sider

Status Revisjon Bruker  
MagiCAD Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 5.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
MachForm - Komme i gang Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
MachForm - Avansert bruk Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
MachForm - Automatisk utfylling Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
M+ Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.1 Astrid Sandvik 1 År siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 17.7 Astrid Sandvik 3 Måneder siden
Låne fra biblioteket Godkjent 1.0 Stine Thordarson Moltubakk 3 År siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Dager siden
Låne AV-utstyr Godkjent 2.7 Aleksander Eikeland 3 År siden
Lån av lokaler Godkjent 13.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Lønnsprosessen - lønn eller næring Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 6 År siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.6 Elin Merete Bjørgen 8 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.9 Bjarne Anders Lein 13 Dager siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden