Alle sider

Status Revisjon Bruker  
NTNU-festen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
NTNU-egeninformasjon til prosjektsøknader Godkjent 4.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
NTNU Vitenskapsmuseet - deling av foto og data Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 12 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 6 Måneder siden
NTNU Shorty Godkjent 3.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 6 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 7 Dager siden
NTNU Hjelp Godkjent 1.8 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
NTNU Bedriftsidrettslag Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 5 Måneder siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
NTNU Alumni Godkjent 3.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Notepad++ Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Norske institutt i utlandet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Nordisk kontaktstipend Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Norden - utenlandsstudier Godkjent 1.0 Bjørnar Kvernevik 5 År siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 3.5 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Måneder siden