Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Oppfølging av sommerarbeidere i Campusservice Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.9 Tore Hugubakken 2 År siden
Oppfølging av ny medarbeider Godkjent 1.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Oppfølging av medarbeidere ved avvik Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Oppfriskningskurs ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Oppfriskningskurs - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Oppdragstakeravtale for eksterne oppdragstakere Godkjent 12.5 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Oppdragsprosjekt - bedriftsinterne kurs Godkjent 1.5 Anne-Gunn Bakken 9 Måneder siden
Oppbrukt epostkvote Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carl Johan Hambro 10 Måneder siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.1 Kristina Jones 3 År siden
Oppbevaring og utlevering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Oppbevaring av arkivmateriale Godkjent 1.3 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
OpenOffice Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Omstilling Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Omsorg for nære pårørende Godkjent 3.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Områdesikring Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Områdeansvarligs brannansvar Godkjent 6.0 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Områdeansvarlig ved brann ved IE Godkjent 8.6 Kjersti Lunden Nilsen 4 Måneder siden