Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Opprett egen fane Godkjent 2.1 Linda Jørgensen Langberg 1 År siden
Opplæring og oppfølging ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Opplæring i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 1.4 (Mindre endring) Børge Johannes Lysø 2 År siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Opphavsrett i oppgaver Godkjent 3.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Opphavsrett i masteroppgaver Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Oppgradering til Office 365 Godkjent 1.8 Gro-Anita Hillestad Vindheim 8 Måneder siden
Oppgradering av Liferay høsten 2019 Godkjent 2.5 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Måneder siden
Oppgavesamarbeid jobb og praksis gjennom NTNU Bridge Godkjent 2.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppfølgingssamtale med ny medarbeider Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Oppfølging av sykemeldte i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Oppfølging av sommerarbeidere ved Seksjon for drift og logistikk Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Oppfølging av sommerarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden