Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Overnatting reise og kostgodtgjørelse Godkjent 4.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Overleaf Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Overgangsbestemmelser for studenter ved tidligere NTNU Godkjent 3.7 Kjersti Møller 3 År siden
Overgangsbestemmelser for studenter i Ålesund - studieåret 2016-17 Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Dager siden
Overføring av personopplysninger – avtalemaler Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Overføring av personopplysninger - avtalemaler Godkjent 2.2 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
Outlook på Mac Godkjent 2.5 (Mindre endring) William Henriksen 1 År siden
Origin Pro Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 5 Måneder siden
Organisasjonskart ISM Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Ordliste for Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Måneder siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 3 Måneder siden
Orakeltjenesten søknadsskjema Godkjent 1.3 Arild Sørum Hjelle 3 År siden
Orakeltjenesten søker nye medarbeidere Godkjent 9.5 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 2 Måneder siden