Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Passord Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Pasco Capstone Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Partner logo Godkjent 2.7 Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Parkeringsregler på NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Parkering for ansatte - Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 13 Dager siden
Parkering - Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Parker og utearealer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 4 År siden
Pandoc Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Pakkeløp for nettkursproduksjon Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Pakkeløp for kurs og emner på nett Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Padlet Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
OxMetrics Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Overtid og avspasering Godkjent 4.6 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Måneder siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 27 Dager siden
Oversikt over programvare ved NTNU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Oversikt over programvare på datasalene som driftes av NTNU IT / Orakeltjenesten Godkjent 1.0 Leif Jakobsen 5 År siden
Oversikt i Liferay Godkjent 1.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Overnatting reise og kostgodtgjørelse Godkjent 4.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden