Alle sider

Status Revisjon Bruker  
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden Flytt til søppelkassen
PBL-portalen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Pausegymnastikk i arbeidstiden Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Pausegymnastikk Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Password Safe Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Passordbeskytte deler av nettside Godkjent 1.8 (Mindre endring) Storm Jaran Bruvoll Westlie 2 År siden
Passord Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Pasco Capstone Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Partner logo Godkjent 2.7 Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Parkeringsregler på NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Parkering for ansatte - Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Parkering - Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Parker og utearealer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 4 År siden
Pandoc Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Pakkeløp for nettkursproduksjon Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Pakkeløp for kurs og emner på nett Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Padlet Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden