Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Pleiepenger Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Dager siden
Plaxis Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 27 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Planlegge og skrive nyhetssaker Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Plan budsjett og oppfølgning – PBO Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden Flytt til søppelkassen
Plan budsjett og oppfølging - PBO Godkjent 5.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Måneder siden
Plagieringskontroll ved NTNU Godkjent 3.2 Berit Danielsen 12 Måneder siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 5 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund web-inbox Godkjent 3.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 2.0 Vegard Fuglaas Andersen 5 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard Godkjent 2.2 Ali Aljumaili 4 Måneder siden
PitStop Pro Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Pidgin Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Photoshop Elements Godkjent 3.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 26 Dager siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tonje Faanes 1 Måned siden
Personvernerklæring for Søknadsweb Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden