Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Printing PowerPoint slides Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Prezi Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 2 Timer siden
Pressemelding Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 År siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.0 Jan Ole Waagen 2 Timer siden
Presentasjoner Ålesund Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Presentasjon av kandidater – valg til Fakultetsstyret ved MH Godkjent 2.5 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Praktisk informasjon - for eksamensvakter Godkjent 1.3 Tora Benestad Ulstein 2 Dager siden
Praksisutveksling i utlandet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Praksis 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Praksis 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Praksis 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.3 Charlotte Gaertner 2 År siden
Praksis 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Praksis under studiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 1 Måned siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.3 Bernt Nicolai Særsten 5 Måneder siden
Praksis i yrkesfaglærerutdanningen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Charlotte Gaertner 2 År siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 5.5 Monika S. Nyhagen 3 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Praksis i sykepleierutdanningen i Ålesund Godkjent 3.2 Else Britt Ervik 1 År siden