Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.8 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 10 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 3 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 2 Måneder siden
Prosjektstyring i iAccess Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 1 År siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 8 Måneder siden
Prosjektopprettelse i Maconomy Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Prosjektoppgaver og masteroppgaver i nanoteknologi Godkjent 1.9 Peder Kristian Brenne 1 År siden
Prosjektoppgaver og masteroppgaver i fysikk Godkjent 21.0 Peder Kristian Brenne 1 År siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IES Godkjent 3.3 Kirsti Klemetsaune 8 Måneder siden
Prosjektleders forksningsansvarliges og prosjektmedarbeiders ansvar i helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Prosjektetableringsstøtte - søknadsbeløp Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved Institutt for fysikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Prosessforbedring - mer informasjon Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Prosessforbedring Godkjent 7.7 (Mindre endring) Gry-Lene Johansen 8 Måneder siden
Prosentvurderingsmetoden Godkjent 2.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 14 Dager siden
Project description - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden