Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.3 Nina Andersen 1 Måned siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 10 Måneder siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 3 Måneder siden
Publisere disputaser på nett Godkjent 4.9 Kristina Jones 2 År siden
Publisere bilder på nett Godkjent 3.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Måneder siden
Publisere arrangement internt og eksternt Godkjent 6.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Publikasjoner på Min profil Godkjent 4.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Psykososialt arbeidsmiljø Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Psykologtjeneste for ansatte Godkjent 2.2 (Mindre endring) Rune Haugen 1 År siden
Psykiske problemer Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Psykiske lidelser Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Psychologist service for employees Godkjent 1.8 Rune Haugen 1 År siden
Prøvetid Godkjent 3.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Prøveinnstillinger i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Prøve en annen stilling Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
PRTG Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.1 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Prosjektstøtte ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - INB Godkjent 1.4 Heine Anders Skipenes 1 År siden