Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Quartus II Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Påskjønnelser og gaver til ansatte Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Python-xy Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Python Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
PyMOL Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Putty Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Pull-out-formatering av fakta og sitat Godkjent 1.7 Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Pull-out formattering for fakta og sitat Godkjent 1.0 Tore Hugubakken 2 År siden
Publisering på NTNU Nyheter Wordpress Godkjent 1.3 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 10 Måneder siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.8 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 8 Måneder siden
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.7 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Publisere video på nett Godkjent 1.5 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Publisere video og lyd på nett Godkjent 2.0 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.3 Nina Andersen 5 Dager siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 9 Måneder siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 1 Måned siden
Publisere disputaser på nett Godkjent 4.9 Kristina Jones 2 År siden
Publisere bilder på nett Godkjent 3.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Måneder siden