Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
R Studio Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
R Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Quizlet Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Quick Terrain Modeler Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Quartus II Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Påskjønnelser og gaver til ansatte Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Python-xy Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Python Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
PyMOL Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Putty Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Pull-out-formatering av fakta og sitat Godkjent 1.7 Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Pull-out formattering for fakta og sitat Godkjent 1.0 Tore Hugubakken 2 År siden
Publisering på NTNU Nyheter Wordpress Godkjent 1.3 Anders Gimmestad Gule 6 Måneder siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.7 Kristina Jones 3 Dager siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.9 Miriam Nesbø 2 Dager siden
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.7 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Publisere video på nett Godkjent 1.5 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Publisere video og lyd på nett Godkjent 2.0 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden