Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - attester Godkjent 8.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 År siden
Regler for eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 11 Måneder siden
Regler for bruk av rom Godkjent 3.0 Anna Kittel 1 Måned siden
Regler for bruk av arealer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Registrering og utlån av kunst Godkjent 3.1 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 1 År siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 12 Dager siden
Registrere utenlandsreiser - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 2.0 Heine Anders Skipenes 4 Måneder siden
Registrere ferie i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Registrere ferie i HR-portalen Godkjent 3.4 (Mindre endring) Rune Haugen 1 År siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Registrere bil for parkering på NTNU Godkjent 7.7 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Registrere arbeidstid i Min Tid på mobil Godkjent 2.8 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Registrere arbeidstid i Min Tid for timelønte Godkjent 4.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Registrere arbeidstid i Min Tid Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden