Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser for midlertidig ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Reiseforskudd Godkjent 6.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Reinstallasjon av ePhorte Outlook etter utrulling av Office 365 Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter Godkjent 2.3 Yngvild Nåvik 2 År siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 11 Dager siden
Regnskap - utgående faktura Godkjent 10.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Periodisering Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 17 Dager siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden