Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Reiseregning for ikke-ansatte Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Reiseregning Godkjent 12.6 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser for midlertidig ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Reiseforskudd Godkjent 6.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 17 Dager siden
Reinstallasjon av ePhorte Outlook etter utrulling av Office 365 Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter Godkjent 2.3 Yngvild Nåvik 2 År siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 År siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Regnskap - utgående faktura Godkjent 10.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Periodisering Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden