Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ressursbank for søknader eksterne prosjekter - VM Godkjent 2.2 Christine Anne Sætre 10 Måneder siden
Renhold av laboratorium for disseksjon på Laboratoriesenteret Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Renhold av laboratorium for disseksjon og balsameringsrom på Laboratoriesenteret Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Renhold av forsøksdyravdelinger Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Renhold - ergonomi Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Relux Suite Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Religiøse høytider Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Rektors møte med nyansatte Godkjent 8.7 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Rekrutteringsprosessen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Rekrutteringsmateriell Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Rekruttering av ansatte - forbedringsarbeid Godkjent 5.4 Rune Haugen 2 Måneder siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Rekruttere vitenskapelig ansatte ved SU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved ØK Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SVT Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Reiseråd fra Utenriksdepartementet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 År siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden