Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ringe med Skype Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 4.7 Nina Andersen 1 År siden
Rettigheter til video og musikk Godkjent 4.1 Tone Kvenild 9 Måneder siden
Rettigheter og tilgang til Liferay Godkjent 4.4 Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Rettigheter IFB video og musikk Godkjent 1.0 Kolbjørn Skarpnes 4 År siden
Rettigheter i forbindelse med video og musikk Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV Godkjent 1.6 Sølvi Seljeflot 1 År siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 2 Måneder siden
Retningslinjer for VVS-området Godkjent 4.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Retningslinjer for Vakt og service Godkjent 2.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Retningslinjer for tjenester til eksterne enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Retningslinjer for Teknisk beredskap Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Retningslinjer for teamledere Godkjent 4.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Retningslinjer for Servicesenter for eiendom Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Retningslinjer for Seksjon for prosjektgjennomføring Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Retningslinjer for renholdere Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Retningslinjer for reise Godkjent 12.5 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Retningslinjer for PTP Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 6 År siden
Retningslinjer for park - transport og post Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Retningslinjer for Logistikk park og ressurs Godkjent 2.6 Tanja Mathiesen 2 År siden