Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Rutiner for samlingsforvaltning - Vitenskapsmuseet Godkjent 6.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Rutiner for samlingsforvaltning - naturhistorie Godkjent 1.2 James David Mervyn Speed 2 År siden
Rutiner for samlingsforvaltning - kulturhistorie Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Rutiner for internkontroll ved Psykologiske poliklinikker Godkjent 2.7 Terje Johansen 11 Måneder siden
Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 3.9 Yngvild Nåvik 2 År siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Rutiner for arkeologisk feltarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Skule Olaus Svendsen Spjelkavik 1 År siden
Rutinebeskrivelse for søknader eksterne forskningsmidler - VM Godkjent 1.5 Roger Skjelbakken 11 Måneder siden
Rusproblem Godkjent 1.0 Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Rus Godkjent 9.7 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 10 Dager siden
RSS widget i Liferay Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Romkort Godkjent 21.7 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.9 Kristina Jones 1 Dag siden
Roller og ansvar Godkjent 1.2 Kai Torgeir Dragland 11 Måneder siden
Rollebeskrivelser for ansatte i økonomifunksjoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Rollebeskrivelser for ansatte - Økonomiavdelingen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
RocScience Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 1 Dag siden
Risikovurdering og HMS ved store arrangement Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden