Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Scientific Workplace Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Satser for mat ved representasjon og bevertning Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 10 Dager siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 8 Dager siden
SAP2000 Godkjent 2.0 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Samtykke ved foto - video - lyd Godkjent 2.9 Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.1 Kristina Jones 1 Dag siden
Samtykke for behandling av personopplysninger Godkjent 1.9 Harald Bruland 3 Måneder siden
Samskriving for undervisere Godkjent 4.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Samordningsavtale Godkjent 10.1 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Måneder siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
Samlokalisering - ØK Godkjent 6.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Samlokalisering - NV Godkjent 8.2 Pernille Feilberg 1 År siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.3 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Samlokalisering Godkjent 5.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 13.0 Bernt Nicolai Særsten 2 Dager siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Sakspapirer - Fakultetsstyret MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Saksdokumenter - Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 2003-2016 Godkjent 4.8 Kristina Jones 2 År siden
Saksbehandling i Lydia ved fravær av teamleder i LPR Godkjent 2.6 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 3 År siden
Saksbehandling i LYDIA ved fravær av arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden