Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Sett opp e-postkonto i OS X Godkjent 2.4 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Sett opp ansatt e-postkonto i OS X Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Godkjent 7.6 Renate Lillian Johansen 8 Måneder siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 1 Dag siden
Sentralt forskningsutvalg Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 6 År siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
Sensurveiledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 20 Dager siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.9 Sara Ylva Louise Edin 20 Dager siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Dager siden
Sensurfrist Godkjent 2.5 Anette Knutsen 2 Dager siden
Sensurere mappe i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Måneder siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden
Sensorveiledning Godkjent 4.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.1 Tore Hugubakken 1 År siden
Seniordagene Godkjent 4.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Semesterkort Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Semesterhåndbøker - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.8 Mona Dalland Stormo 1 År siden
Semesteravgift og registrering Godkjent 8.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Seksuell trakassering Godkjent 2.1 Vebjørn Slyngstadli 9 Dager siden
Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie Godkjent 2.2 Anders Nese 4 År siden