Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 13 Dager siden
Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU Godkjent 6.6 Monika S. Nyhagen 14 Dager siden
Studieinformasjon - Institutt for bygg- og miljøteknikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Studiehåndbøker og studieplaner Godkjent 9.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 3 Måneder siden
Studiehåndbøker fra tidligere SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 5.9 Andrea Hegdahl Tiltnes 4 Måneder siden
Studiehåndbøker for SU-fakultetet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Studiehåndbøker for MH-fakultetet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Studiehåndbok Godkjent 1.0 Elin Merete Bjørgen 5 År siden
Studieforskriften Godkjent 2.4 Anette Knutsen 10 Måneder siden
Studieadministrasjon Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Studentweb Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Dager siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.1 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 2 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Studentservice Godkjent 26.1 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 3 Måneder siden
Studentprest Godkjent 3.1 Else Britt Ervik 27 Dager siden
Studentorganisasjoner Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Studentombud Godkjent 12.9 Lennart Soligard 9 Dager siden
Studenters arbeidsmiljø - rettigheter og plikter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden