Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 5.1 Lars Trovatten Grønflaten 5 Måneder siden
Studieplaner Bachelor i ingeniørfag Godkjent 5.9 Sølvi Seljeflot 7 Måneder siden
Studieplaner - ØK-fakultetet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 7 Måneder siden
Studieplan test 1 Godkjent 4.9 Ali Aljumaili 6 Måneder siden
Studieledelse Godkjent 1.4 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 2 Måneder siden
Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU Godkjent 6.6 Monika S. Nyhagen 2 Måneder siden
Studieinformasjon - Institutt for bygg- og miljøteknikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 15 Dager siden
Studiehåndbøker og studieplaner Godkjent 9.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 5 Måneder siden
Studiehåndbøker fra tidligere SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 6.1 Andrea Hegdahl Tiltnes 1 Måned siden
Studiehåndbøker for SU-fakultetet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Studiehåndbøker for MH-fakultetet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Studiehåndbok Godkjent 1.0 Elin Merete Bjørgen 5 År siden
Studieforskriften Godkjent 2.4 Anette Knutsen 1 År siden
Studieadministrasjon Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Studentweb Godkjent 7.3 Anette Knutsen 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen