Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Studieveiledning Godkjent 8.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 2 Måneder siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 24.3 Sara Ylva Louise Edin 3 Måneder siden
Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Studieveiledere hos Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Studieveiledere - ØK Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Studieveiledere - IE Godkjent 34.7 Therese Mjøen 19 Dager siden
Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 3.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Måneder siden
Studieutvalget ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IES Godkjent 1.8 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studierett Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Måneder siden
Studieretningsvalg datateknologi MTDT - IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 6 Måneder siden
Studier ved IKP Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Studier ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 Måneder siden