Alle sider

Status Revisjon Bruker  
System for Booking av Leiested Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Synshemming Godkjent 8.2 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Synchro Pro Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Sykt barn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 Dager siden
Sykkelparkering Godkjent 6.5 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Sykefravær Godkjent 10.9 Rune Haugen 1 Måned siden
Sykdom under forskningstermin Godkjent 3.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Sykdom under forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Norås 3 År siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Syk på eksamen Godkjent 3.7 Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Syk i ferien Godkjent 1.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Svar på søknad om utvekslingsopphold Godkjent 1.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Svaksynt eller blind Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 År siden
Støy Godkjent 12.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Støv Godkjent 16.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Måneder siden
Støtte til studentformål ved IMF Godkjent 2.7 Stian Tamlagsrønning 2 Måneder siden
Støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Styringsreglement Godkjent 5.9 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Styrevalg Godkjent 23.0 Kristin Wergeland Brekke 9 Måneder siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden