Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Søk om nærparkering på NTNU Godkjent 6.5 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden
Søk om nærparkering på Gløshaugen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Søk om merittering Godkjent 6.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Søk om forskningstermin Godkjent 8.6 Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Søk om forskertermin Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Søk om forhåndsgodkjenning av fagplan Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Søk om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Søk om alderspensjon Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 5 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted - NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 2.4 Christen Torvik 8 Måneder siden
Søk flytting av arbeidssted - NV Godkjent 4.5 Pernille Feilberg 1 År siden
Søk flytting av arbeidssted - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.7 Bernt Nicolai Særsten 1 År siden
Særplass ved utplassering - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
System for Booking av Leiested Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 År siden
Synshemming Godkjent 8.2 Reidar Angell Hansen 11 Måneder siden