Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 4 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 7 Dager siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 4 Måneder siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 5.2 (Mindre endring) Gro Mogseth 3 Måneder siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 11 Dager siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 År siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
ABE-reformen Godkjent 2.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Måneder siden
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden