Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningsutvalget ved HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 1 Måned siden
Utdanningsplan Godkjent 4.2 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Utdanningspermisjon Godkjent 2.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studenter - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet - ansattpris Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Utdanningskonferanse for SU-fakultetet Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden