Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utstyr - massespektrometri lab - Realfagbygget Godkjent 1.8 Trond Reklev 1 År siden
Utstedelse av besøkskort Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Utskriftskvote for studenter Godkjent 4.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 2 Måneder siden
Utskrift ved NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.6 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Utskrift ved AD Godkjent 2.6 (Mindre endring) Ole Tolstad 3 År siden
Utskrift ved AB Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Utskrift på AB-fakultetet Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 År siden
Utskrift fra mobile enheter - Everyoneprint Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tore Stensaker Tefre 1 År siden
Utskrift av PowerPoint-plansjer Godkjent 1.6 Christian Moen Fjære 6 År siden
Utskrift av Powerpoint-læremidler Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Utskrift - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Utskrift - leveranse av kopipapir - toner og rekvisita Godkjent 3.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Utskrift - Everyoneprint Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Utsettelse av foreldrepermisjon Godkjent 1.0 Synne Mæle 3 År siden
Utsette foreldrepermisjonen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Utsatt eksamen - kont Godkjent 10.3 Anette Knutsen 3 Måneder siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Utnevne æresdoktor ved NTNU Godkjent 2.8 Kristin Wergeland Brekke 10 Måneder siden
Utlån av rollups Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden