Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Dekanmøtet Godkjent 27.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 16 Timer siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 16 Timer siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 16 Timer siden
Utdanningsklinikken at the Department of Biology Godkjent 6.0 Jonathan Wright 19 Timer siden
TOPdesk Godkjent 6.8 Gro-Anita Hillestad Vindheim 20 Timer siden
Forvaltningsområder og -produkter for NTNU IT Godkjent 1.7 Hans Bækken Kulstad 20 Timer siden
Begrunnelse og klage Godkjent 25.3 Anette Knutsen 21 Timer siden
Spørreundersøkelser Godkjent 3.2 (Mindre endring) Thomas Misje 21 Timer siden
Flercampusundervisning Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 21 Timer siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.1 Nina Andersen 22 Timer siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 55.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 22 Timer siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 22 Timer siden
Studieveiledere - IE Godkjent 35.2 Therese Mjøen 22 Timer siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 22 Timer siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.5 Kristina Jones 22 Timer siden
Alternativ toppmal i Liferay Godkjent 6.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 22 Timer siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.2 Elin Merete Bjørgen 23 Timer siden
FS - Feil på vitnemål Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 23 Timer siden
Nettskjema Godkjent 1.2 (Mindre endring) Thomas Misje 23 Timer siden
Studieveiledere ved fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 23 Timer siden
Seksuell trakassering Godkjent 1.7 Vebjørn Slyngstadli 1 Dag siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.1 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 1 Dag siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 6.5 Jan Erik Kaarø 1 Dag siden
Software on the Software Farm Godkjent 18.7 Andreas Fjørstad Hole 1 Dag siden
Brukerveiledninger for ePhorte Godkjent 10.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - sak- og arkivsystem Godkjent 23.3 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Registrer e-post fra Outlook direkte til arkiv Ephorte Godkjent 4.5 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Reinstallasjon av ePhorte Outlook etter utrulling av Office 365 Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Eksportere arbeidsavtale fra ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Eksportere og arkivere e-post i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Opprette utgående dokument i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Opprette saksmappe i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Få tilgang til ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte Outlook Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.8 (Mindre endring) Mai Hege Stokke 1 Dag siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Eksamensoppgaver - Lærerutdanning Godkjent 4.9 Monika S. Nyhagen 1 Dag siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.4 Erik Wessel-Berg 1 Dag siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
ePhorte - Sette inn vedlegg fra en annen journalpost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Sende kopi med epost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Sammenstille dokumenter i en sak til en fil Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
FS - Grader og vitnemål Godkjent 1.8 Anette Knutsen 1 Dag siden
ePhorte - Knytte sammen utgående svar med inngående brev Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Importere filer fra disk Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Importere arbeidsavtale og sende til ØK-TJEN Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Fordele kopier Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
HR ved IE Godkjent 4.0 Therese Mjøen 1 Dag siden
ePhorte - Endre passord i Importsentralen Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Bytte dokumenttype Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Overføre tilgangsgruppe til alle journalposter Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Opprette tilgangsgruppe på sak- og journalpostnivå Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Opprette personalmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Opprette X-notat Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Dag siden
ePhorte - Opprette utgående dokument Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Opprette saksmappe i arkivdel student i ePhorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Opprette saksmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Legge til flere saksbehandlere på N- og X-notat Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Interne kopimottakere Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Postfordeling og omfordeling Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
ePhorte - Besvare og avskrive restanse Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 2 Dager siden
Pensumlister - SU Godkjent 14.2 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Dager siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 9.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Dager siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 3.2 Bernt Nicolai Særsten 2 Dager siden
Strålevern - radioaktivt avfall Godkjent 6.1 Ann Kristin Sjaastad 2 Dager siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.4 Tanja Mathiesen 2 Dager siden
Oppbevaring av arkivmateriale Godkjent 1.3 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Ephorte - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
LOSAM - NV-fakultetet Godkjent 8.0 Per Henning 2 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.5 Ann-Karin Bromstad 2 Dager siden
Bruk av ADI Godkjent 7.9 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.1 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden