Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.4 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Dager siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 2 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.7 Therese Mjøen 2 Dager siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.4 Jo Esten Hafsmo 2 Dager siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Beredskapsplan for ISB Godkjent 2.9 Kristina Jones 2 Dager siden
Beredskap ved MH Godkjent 7.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.4 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.6 Anette Knutsen 2 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 54.5 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 2 Dager siden
Brannvern - Campus Øya Godkjent 6.7 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Eksamensoppgaver - Lærerutdanning Godkjent 5.0 Monika S. Nyhagen 2 Dager siden
Koble til nettverksområde med Windows Godkjent 9.9 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 61.0 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 2 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.7 Anne Sølberg Ellingsen 2 Dager siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.2 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 2 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.4 Vivian Sekkenes 2 Dager siden
Kvikklunsj Godkjent 7.0 Roger Skjelbakken 2 Dager siden
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.6 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Dager siden
Avvik og uønskede hendelser i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.2 Kristina Jones 2 Dager siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.2 (Mindre endring) Tore Hugubakken 2 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.1 Kristina Jones 2 Dager siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.9 Kristina Jones 2 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Studieveiledere - IE Godkjent 35.5 Therese Mjøen 2 Dager siden
Ledige stillinger for studenter Godkjent 16.6 Tone Kvenild 2 Dager siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.7 Erik Sørli 3 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 22.2 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Fordypningsordning og masteroppgave ved IBT - sivilingeniør Godkjent 6.6 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 3 Dager siden
Skype for Business - for ansatte Godkjent 3.3 (Mindre endring) Magnar Hole 3 Dager siden
Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.6 Kristina Jones 3 Dager siden
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 3 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere ikke-digitale besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Overstyre en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Redigere en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere gruppebesvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere individuelle besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere besvarelser - en innledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Beredskap ved NV Godkjent 29.9 Espen Fjærvik 3 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.6 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 Dager siden
Anskaffelser Godkjent 7.8 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Dager siden
Programvareoversikt Godkjent 47.6 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Beredskap ved Gjøvik Godkjent 5.5 Lise M. Konow Linnerud 3 Dager siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.3 Monika S. Nyhagen 3 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 3 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.8 Cicilie Nordvik 3 Dager siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.8 Amelia Dixie Matre 3 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 3 Dager siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.8 Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Utdanningsutvalget ved HF Godkjent 1.7 Karoline Lorentzen 3 Dager siden
NTNUs ledersamling på Oppdal Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Dager siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 13.0 Bernt Nicolai Særsten 3 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 96.1 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 4 Dager siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 Dager siden
Strømming i Levende bilder Godkjent 2.8 Synnøve Aune 4 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.9 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.4 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 Dager siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.5 Bernt Nicolai Særsten 4 Dager siden