Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Datainnsamling Godkjent 3.9 Heine Anders Skipenes 1 Time siden
Offisielle kommunikasjonskanaler mellom NTNU og studentene Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 Timer siden
Kanaler for informasjon og nyheter Godkjent 4.5 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Timer siden
Innhold og målgrupper for NTNUs kanaler i sosiale medier Godkjent 2.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Timer siden
Bildelagring Godkjent 6.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Timer siden
Hjemmeeksamen i Inspera Assessment våren 2020 - veiledning for ansatte Godkjent 3.2 Tora Benestad Ulstein 9 Timer siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 2.1 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Lagringsguide Godkjent 3.7 (Mindre endring) Ingrid Heggland 9 Timer siden
Verktøy for idémyldring Godkjent 2.0 Marit Kristine Berntsen 9 Timer siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.3 Tina Halkinrud 10 Timer siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 18.0 Tina Halkinrud 10 Timer siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.6 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 5.2 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 6.2 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Tilgang til Atekst Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Timer siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Timer siden
Oppfølging av varslingssaker Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 10 Timer siden
Zoom videoundervisning Godkjent 2.6 Tone Kvenild 10 Timer siden
Varslingsplikt for ansatte Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 11 Timer siden
Sjekkliste før varsling Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 11 Timer siden
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 4.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Timer siden
Ofte stilte spørsmål om eksamen og korona - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Timer siden
Varsling Godkjent 5.7 Jorunn Wessel 11 Timer siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Timer siden
Bestille PC og Mac Godkjent 26.9 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Timer siden
Psykologtjeneste for ansatte Godkjent 2.4 Lise M. Konow Linnerud 12 Timer siden
Psychologist service for employees Godkjent 1.9 Lise M. Konow Linnerud 12 Timer siden
Hjemmekontor - oppkobling og tilganger Godkjent 1.3 (Mindre endring) Thomas Misje 12 Timer siden
Styrevalg Godkjent 24.9 Kristin Wergeland Brekke 12 Timer siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 13 Timer siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 13 Timer siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 3.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 13 Timer siden
Digital undervisning - IE Godkjent 4.8 Kai Torgeir Dragland 14 Timer siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 7.6 Monika S. Nyhagen 14 Timer siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 5.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 14 Timer siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 18.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 14 Timer siden
Endring av vurderingsform på grunn av koronavirus Godkjent 4.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 14 Timer siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 11.3 Harald Lenschow 15 Timer siden
Digital vurdering - IE Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 15 Timer siden
Budsjettere for prosjekt Godkjent 19.0 Elin Merete Bjørgen 15 Timer siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 30.7 Unni Merete Salminen 15 Timer siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 30.9 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Hjemmekontor - sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 Dag siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 24.1 Kjersti Møller 1 Dag siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Hilde Sundfær 1 Dag siden
Juks på eksamen Godkjent 3.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Dag siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 99.7 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 1 Dag siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 1 Dag siden
Ledergruppemøter ved IKP Godkjent 3.3 (Mindre endring) Gro Mogseth 1 Dag siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 6.0 (Mindre endring) Gro Mogseth 1 Dag siden
Korona - Retningslinje for feltarbeid Godkjent 1.6 Jorunn Wessel 1 Dag siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Anti-virus Godkjent 7.6 Vebjørn Slyngstadli 1 Dag siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 39.4 Stine Halle Faugstadmo 1 Dag siden
Digitalt mottak av nyansatte Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 1 Dag siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 25.4 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Retningslinjer for personvern i nettbasert undervisning Godkjent 1.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Dag siden
Opprykk til professor Godkjent 18.5 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.4 Vegard Fuglaas Andersen 1 Dag siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.2 Vegard Fuglaas Andersen 1 Dag siden
GAUS - søketjeneste for Godkjenning av Utenlandske Studier Godkjent 1.4 Anette Knutsen 1 Dag siden
Skjema - Økonomi Godkjent 62.6 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Kurstilbud nettbasert undervisning Godkjent 9.7 Audun Christoffer Skaret Andreassen 1 Dag siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.8 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Korona - konsekvenser for Horisont 2020 Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Dag siden
Orakeltjenesten Godkjent 25.0 (Mindre endring) Gabriel Alfnes 2 Dager siden
Programfarm med Android Godkjent 4.4 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 2 Dager siden
Installere Skype for Business Godkjent 3.0 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 2 Dager siden