Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ansattmobilitet Godkjent 4.6 (Mindre endring) Torstein Høe 6 Timer siden
OneNote - Håndskrift og tegning Godkjent 1.1 Therese Federl 7 Timer siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.4 Per Henning 7 Timer siden
EVU-prosjekt i Maconomy Godkjent 7.3 (Mindre endring) Yngvild Nåvik 7 Timer siden
Ansettelsesråd ved NV-fakultetet Godkjent 2.5 Per Henning 7 Timer siden
Kvikklunsj Godkjent 7.3 Frid Kvalpskarmo Hansen 7 Timer siden
OneNote - Filer og multimedia Godkjent 1.1 Therese Federl 8 Timer siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 4.6 Amelia Dixie Matre 8 Timer siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 9 Timer siden
Office 365 - OneNote Godkjent 1.2 Therese Federl 10 Timer siden
HSE at IBT Godkjent 33.6 Martin Gimmestad 10 Timer siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 11 Timer siden
Emneplanlegging på nett Godkjent 7.0 Anna Kittel 12 Timer siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 12 Timer siden
Varsling av stans og test av tekniske anlegg Godkjent 23.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 12 Timer siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 12 Timer siden
ABE-reformen Godkjent 3.8 Jan Erik Kaarø 1 Dag siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Dag siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Dag siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 17.6 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Dag siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Dag siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.8 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 1 Dag siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.2 Runar Solum 1 Dag siden
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.8 Miriam Nesbø 1 Dag siden
Installere NTNU-skriver i Linux Godkjent 5.0 (Mindre endring) Magnar Hole 1 Dag siden
Partner logo Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Dag siden
Finn ditt verneombud Godkjent 55.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Dag siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Dag siden
Bytt passord Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Dag siden
Finne kilder Godkjent 26.5 Stine Thordarson Moltubakk 1 Dag siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 1 Dag siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.7 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.5 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Søke SFF - IE Godkjent 2.4 Gunnhild Oftedal 1 Dag siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 5.0 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 17.9 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 4.8 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.5 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.8 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.3 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Bestille kompendium Godkjent 5.9 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.2 Peggy Fürtig 1 Dag siden
EndNote Godkjent 15.6 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Opphavsrett i oppgaver Godkjent 3.9 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.1 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.6 Peggy Fürtig 1 Dag siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.7 Peggy Fürtig 1 Dag siden
SciFinder Godkjent 3.0 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 7.8 Peggy Fürtig 1 Dag siden