Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.2 Guro Kristiane Berge Vistad 14 Minutt siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 53 Minutt siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 2 Timer siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Timer siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 2 Timer siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 2 Timer siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.8 Kristina Jones 3 Timer siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.1 Monika S. Nyhagen 3 Timer siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 3 Timer siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 3 Timer siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 4 Timer siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 4 Timer siden
VIP-besøk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Timer siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 4 Timer siden
Software on the Software Farm Godkjent 20.0 Andreas Fjørstad Hole 15 Timer siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 21 Timer siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 10.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 22 Timer siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 21.8 (Mindre endring) Torstein Høe 23 Timer siden
Generell tekst om NTNU og Vitenskapsmuseet Godkjent 1.3 Roger Skjelbakken 23 Timer siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 23 Timer siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 1 Dag siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 37.1 Martine Årebråt Markussen 1 Dag siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.5 Therese Mjøen 1 Dag siden
Databehandleravtale Godkjent 5.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 1 Dag siden
Brukerveiledninger for ePhorte Godkjent 11.1 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Offentlig postjournal Godkjent 1.5 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Finn ditt verneombud Godkjent 54.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Dag siden
Opptak til adgangsbegrensede emner Godkjent 9.3 Erik Sørli 1 Dag siden
Lederrollen Godkjent 2.7 (Mindre endring) Bente Bakken 1 Dag siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.0 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 1 Dag siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.9 Miriam Nesbø 1 Dag siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 95.7 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 1 Dag siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.0 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Dag siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.2 (Mindre endring) Ann-Kristin Strømseng 1 Dag siden
Plan budsjett og oppfølging - PBO Godkjent 5.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Dag siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 1.8 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Dag siden
Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder Godkjent 4.0 Anette Knutsen 1 Dag siden
Rus Godkjent 9.7 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Dager siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Dager siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.7 Kristina Jones 2 Dager siden
Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy Godkjent 2.5 Ane Sunniva Tvete 2 Dager siden
Studentombud Godkjent 13.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Satser for mat ved representasjon og bevertning Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.7 Lise M. Konow Linnerud 2 Dager siden
HMS-roller ved NV Godkjent 18.3 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Dager siden