Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 11 Minutt siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 2.8 Sara Ylva Louise Edin 40 Minutt siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Time siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anette Knutsen 1 Time siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Time siden
Studentprest Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Timer siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.1 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Timer siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 17.1 Bjarne Anders Lein 2 Timer siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Timer siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 1.5 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 2 Timer siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 9.2 Lise M. Konow Linnerud 3 Timer siden
Skatt og utenlandsopphold Godkjent 6.4 Rune Haugen 3 Timer siden
Medarbeidersamtale Godkjent 7.6 (Mindre endring) Bente Bakken 4 Timer siden
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 4 Timer siden
LOSAM for SU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Sissel Sæther 5 Timer siden
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Timer siden
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 5 Timer siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Timer siden
Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Godkjent 7.3 Bernt Nicolai Særsten 6 Timer siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.2 Ilaria Canova Calori 6 Timer siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 6 Timer siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 7 Timer siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 19.4 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.2 Heine Anders Skipenes 1 Dag siden
Studentombud Godkjent 13.0 Lennart Soligard 1 Dag siden
NTNUs ærespris Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 3 Dager siden
Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader Godkjent 1.3 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 3.4 Jan Erik Kaarø 3 Dager siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 3 Dager siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.3 Anne Margrethe Vik 3 Dager siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 3 Dager siden
Reiseforskudd og reiseoppgjør for forskningstermin ved NV Godkjent 3.5 Per Henning 3 Dager siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 3 Dager siden
TOPdesk Godkjent 6.3 Tove Strømman Matera 3 Dager siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 3.9 Ilaria Canova Calori 3 Dager siden
Budsjettere for prosjekt Godkjent 18.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.8 Jan Håvard Ryen 3 Dager siden
FS - Felles Studentsystem Godkjent 7.3 Erik Ingve Langbakk 3 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.8 Stine Halle Faugstadmo 3 Dager siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 3 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 3 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 3 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 5.0 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 3 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.6 Geir Furhovden 3 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 18.6 Stig Einar Kjølsøy 3 Dager siden
Utfylling av masteravtale Godkjent 2.9 Miriam Nesbø 4 Dager siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall Godkjent 11.4 Ann Kristin Sjaastad 4 Dager siden
Utlysning Global mobilitet i Erasmus Godkjent 3.1 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Dager siden