Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 9.0 Lise M. Konow Linnerud 55 Minutt siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Time siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.4 Harald Lenschow 1 Time siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.9 Elin Merete Bjørgen 1 Time siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 94.5 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 3 Timer siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.4 Kristina Jones 3 Timer siden
Lage lenker i Liferay Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Timer siden
Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy Godkjent 1.8 Rolf Thore Wold 4 Timer siden
FS - Registrere obligatorisk aktivitet Godkjent 3.7 Anette Knutsen 4 Timer siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.1 Morten Sylvester 5 Timer siden
HSE at IBT Godkjent 31.6 Martin Gimmestad 5 Timer siden
Orakeltjenesten Godkjent 24.0 (Mindre endring) Magnar Hole 15 Timer siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.7 (Mindre endring) Nina Huse 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for naturvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 23 Timer siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 1 Dag siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 1.7 Jorunn Wessel 1 Dag siden
Timeregistrering og godkjenning i iAccess Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 40.2 Hege Johannessen 1 Dag siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Dag siden
Begrunnelse og klage Godkjent 23.1 Anette Knutsen 1 Dag siden
BEVISST brukerstøtte Godkjent 13.1 Gry Jordet Kibsgaard 1 Dag siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.3 Marianne Leirvik Bragstad 1 Dag siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 2.6 Jan Erik Kaarø 1 Dag siden