Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 13.3 Monika S. Nyhagen 18 Minutt siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 1.6 Einar Walstad 3 Timer siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.1 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Timer siden
Skjemaverktøy Godkjent 3.6 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Timer siden
Sensurfrist Godkjent 2.5 Anette Knutsen 4 Timer siden
MachForm - Automatisk utfylling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 4 Timer siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Christian Moen Fjære 5 Timer siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.5 Nina Andersen 6 Timer siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ann-Kristin Strømseng 6 Timer siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.2 Per Henning 7 Timer siden
Masteroppgave i matematiske fag - IMF Godkjent 1.3 Stian Tamlagsrønning 7 Timer siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.3 Amelia Dixie Matre 7 Timer siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 8 Timer siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 8 Timer siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.9 Stine Halle Faugstadmo 8 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 8 Timer siden
MachForm - Komme i gang Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 8 Timer siden
Brukerveiledninger for MachForm Godkjent 1.3 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 10 Timer siden
MachForm - Avansert bruk Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 10 Timer siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 10 Timer siden Flytt til søppelkassen
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Timer siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 10 Timer siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 12 Timer siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.2 Monika S. Nyhagen 12 Timer siden
Programvare tilgjengelig ved behov Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 12 Timer siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 12 Timer siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 12 Timer siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 12 Timer siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.2 (Mindre endring) Trond Øyum 13 Timer siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 23 Timer siden