Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Datainnsamling Godkjent 3.9 Heine Anders Skipenes 1 Time siden
Offisielle kommunikasjonskanaler mellom NTNU og studentene Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 Timer siden
Kanaler for informasjon og nyheter Godkjent 4.5 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 Timer siden
Innhold og målgrupper for NTNUs kanaler i sosiale medier Godkjent 2.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Timer siden
Bildelagring Godkjent 6.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Timer siden
Hjemmeeksamen i Inspera Assessment våren 2020 - veiledning for ansatte Godkjent 3.2 Tora Benestad Ulstein 8 Timer siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 2.1 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Timer siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Lagringsguide Godkjent 3.7 (Mindre endring) Ingrid Heggland 9 Timer siden
Verktøy for idémyldring Godkjent 2.0 Marit Kristine Berntsen 9 Timer siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.3 Tina Halkinrud 10 Timer siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 18.0 Tina Halkinrud 10 Timer siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.6 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 5.2 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 6.2 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden
Tilgang til Atekst Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 10 Timer siden