Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Aspen Engineering Suite Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Rapporter om mobbing og trakassering Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Omstilling Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
IT-kontaktforum Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 4 Måneder siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 4 Måneder siden
Nettbutikk - rutiner for Billett Godkjent 1.1 Thomas Misje 4 Måneder siden
Nettbutikk - rutiner for butikksjef Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Utdanning ved IKP for faglærere Godkjent 3.1 (Mindre endring) Gro Mogseth 4 Måneder siden
FileMaker Pro Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden