Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.2 Hanne Strypet 21 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 21 Dager siden
Programfarm med iPad og iPhone Godkjent 4.5 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 22 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 22 Dager siden
Bestille flyreise Godkjent 8.3 (Mindre endring) Tina Husby Aune 22 Dager siden
Leseplasser og datasaler - Dragvoll Godkjent 6.5 Anna Kittel 22 Dager siden
Studentombud Godkjent 13.1 Lennart Soligard 22 Dager siden
Juridisk bistand Godkjent 2.5 Jorunn Wessel 22 Dager siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 22 Dager siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 23 Dager siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 23 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 23 Dager siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anette Knutsen 23 Dager siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 23 Dager siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 1.5 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 23 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 9.2 Lise M. Konow Linnerud 23 Dager siden
Medarbeidersamtale Godkjent 7.6 (Mindre endring) Bente Bakken 23 Dager siden
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 23 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Sissel Sæther 23 Dager siden
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 23 Dager siden