Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Valg av studieretning og hovedprofil ved datateknologi - IDI Godkjent 5.2 Unni Kringtrø Eide 11 Dager siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 11 Dager siden
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.7 Anette Knutsen 11 Dager siden
Skatt og utenlandsopphold Godkjent 6.8 Felix Seifert 11 Dager siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 11 Dager siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 11 Dager siden
Opptak til adgangsbegrensede emner Godkjent 8.8 Erik Sørli 12 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Vivian Sekkenes 12 Dager siden
Leseplasser og datasaler - Elgeseter Godkjent 2.0 Svanhild Reitan Lande 12 Dager siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 3.2 Rune Haugen 12 Dager siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 12 Dager siden
Beredskap ved NV Godkjent 29.3 (Mindre endring) Espen Fjærvik 12 Dager siden
Karriereutvikling for postdoktorer Godkjent 4.9 Kristin Skjeldestad 12 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.6 Rune Haugen 12 Dager siden
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Godkjent 3.0 (Mindre endring) Thomas Misje 15 Dager siden
Søke SFF Godkjent 2.2 Gunnhild Oftedal 15 Dager siden
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 6.3 Elin Merete Bjørgen 15 Dager siden
Timeregistrering i Maconomy-portalen Godkjent 6.6 Elin Merete Bjørgen 15 Dager siden
Timeregistrering og godkjenning i iAccess Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 15 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.5 Lars Trovatten Grønflaten 15 Dager siden